Projecte educatiu basat en la inclusió i participació activa de tots els membres de la comunitat. Treballem junts per aconseguir el desenvolupament màxim de les nostres capacitats a través d’un projecte educatiu basat en la inclusió i la participació activa de tots els membres de la comunitat. Treballem junts per aconseguir el desenvolupament màxim de les nostres capacitats a través de l’APRENENTATGE DIALÒGIC.

DIÀLEG IGUALITARI

Basat en la validesa dels arguments i no en la imposició d'un sector hegemònic.

"Lo important són els arguments, no qui els diu"

Teoría Comunicativa de Habermans

INTEL·LIGÈNCIA CULTURAL

Totes les persones tenim CAPACITATS, no dèficits.

Valoració col·lectiva del coneixement Acadèmic, Emocional i Pràctic.

TRANSFORMACIÓ

Transformar l'entorn de la persona a través de la participació activa.

"Per promoure l'aprenentatge hem de trasformar el context socio-cultural"

DIMENSIÓ INSTRUMENTAL

Currículum de la competència per a totes les persones. L'objectiu és

aconseguir el desenvolupament potencial a través de les interaccions.

Teoria ZDP de Vigotsky

CREACIÓ DE SENTIT

El diàleg igualitari i les interaccions dialògiques possibiliten que hi hagi sentit de l'aprenentatge

Els aprenentatges escolars serveixen per entendre el món. La participació de tota la comunitat facilita les transferències.

SOLIDARITAT

La solidaritat i l'aprenentatge van de la mà.

Hem d'aconseguir èxit per a tothom. Aprenentatge cooperatiu

IGUALTAT DE LES DIFERÈNCIES

La diferència com a problema augmenta el fracàs escolar.

Dret de la persona a ser i viure diferent i també a tenir les mateixes oportunitats de realització