INTEL·LIGÈNCIA CULTURAL

Totes les persones tenim CAPACITATS, no dèficits.

Valoració col·lectiva del coneixement Acadèmic, Emocional i Pràctic.