CREACIÓ DE SENTIT

El diàleg igualitari i les interaccions dialògiques possibiliten que hi hagi sentit de l'aprenentatge

Els aprenentatges escolars serveixen per entendre el món. La participació de tota la comunitat facilita les transferències.