LES ETAPES EDUCATIVES

L’Escola Institut recull tres etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Entenem les tres etapes com un camí evolutiu on els infants desenvoluparan les seves capacitats i competències individuals acompanyats d’un projecte únic i coherent. Respectem les diferències i atenem les intel·ligències múltiples per oferir a cada infant el que necessita en  la seva formació bàsica i integral per formar ciutadans participatius, solidaris i amb consciència democràtica.

Educació Infantil

L’Ed.Infantil té un caràcter educatiu no obligatori. El paper de l’escola en el segon cicle   d’ aquesta etapa (de 3 a 6 anys) 

Llegeix més

Educació Primària

L’Ed. Primària de caràcter educatiu i obligatori és l’etapa més amplia amb sis cursos escolars. 

Llegeix més

Educació Secundària

L’Ed. Secundària Obligatòria és la darrera etapa del camí. Dels 12 als 16 anys, els infants viuen canvis físics i psicològics molt importants. 

Llegeix més