TRANSFORMACIÓ

Transformar l'entorn de la persona a través de la participació activa.

"Per promoure l'aprenentatge hem de trasformar el context socio-cultural"