DIMENSIÓ INSTRUMENTAL

Currículum de la competència per a totes les persones. L'objectiu és

aconseguir el desenvolupament potencial a través de les interaccions.

Teoria ZDP de Vigotsky