Els projectes ens ofereixen la possibilitat d'un aprenentatge globalitzat i interdisciplinar,des d'infantil a secundària. 

Alguns sorgeixen a partir dels interessos i inquietuds dels alumnes i, d'altres, a proposta dels docents, com a caixes d'aprenentatge, a fi de garantir que se treballin tots els continguts del currículum.