És un ambient on els infants, a través de les seves construccions i produccions, manifesten la seva estructura corporal-psíquica-emocional.

En grans trets, té tres objectius generals:

  • Estimular en els infants la seva intel·ligència viso-espaial.
  • Acompanyar els infants que tenen dificultats per construir.
  • Oferir formes de construir amb diversitat de material, suports i perspectives.

Els infants construeixen tant amb materials naturals, com reciclats com comprats.