És un ambient que vol apropar la natura a l'infant. Tocar la terra, ficar, buidar, transportar, carregar,... són accions que els infants poden fer al nostre terrari. També poden engronsar-se, jugar al tipi, desplaçar-se pel rocòdrom, enfilar-se als troncs dels arbres, observar petits insectes i en definitiva gaudir d'un petit bocí de natura amb els seus companys/es. A més a més, és un ambient que els ofereix l'opció de còrrer, de botar, d'encalçar-se i, en definitiva, descarregar molta energia!