És un ambient on es tracta l’art com a eix per al creixement personal i social, per comunicar-se amb un mateix, per expressar, per anar descobrint i descobrir-se. Dotant de sentit cada una de les propostes, i ensenyar a dotar de sentit cada una de les seves produccions, per tal que cadascú pugui trobar la pròpia manera d’expressar-se. Partir del diàleg interior amb un mateix, del diàleg amb els altres, escoltar el que diuen, el que pensen, el que saben, el que valoren els companys/es… Perquè donin sentit a allò que fan, s’han de traçar camins d’anar i tornada entre el pensar i el dir, entre el dir i el fer.

És un ambient on es fa ús de materials diversos, s’aprenen diferents tècniques, però per fer-les servir com a instrument del que volem comunicar i no com una finalitat.