És un ambient on poden experimentar, manipular, observar, compartir i fer-se conscients de les sensacions que ens produeixen els diferents materials naturals i artificials. Tot sempre d’una manera vivencial. Veuen com creix i a tenir cura d’una planta o d’un animal.