El servei fa possible que es puguin deixar els alumnes a l’escola els matins abans de l’inici de les classes amb un personal especialitzat dins un entorn tranquil i educatiu. ..