Grups interactius: més que una manera d'organitzar l'aula

El departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, amb la col·laboració de L'Obra Social la Caixa,

té el plaer de presentar un nou número de la col·lecció Bones Pràctiques en Entorns pedagògics, que porta per títol

"CEIPESO Pintor Joan Miró. Els grups interactius: més que una manera d'organitzar l'aula", escrit per l'equip docent de l'escola i per Begoña de la Iglesia. Podeu accedir a la versió electrònica d'aquest document des de l'adreça següent:

https://bones-practiques-pedagogiques.uib.es/

Nº 4 SETEMBRE 2009

Esperam que sigui del vostre interès.